Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
AA
Войти

2018年1月医师工作时间表 | Lịch làm việc Tháng 01/2018

29.12.2017

 疗诊所医师工作时间

info@telemed-express.ru

20181

 8(495)150-90-10

 13- 18日工作表

超声检查

 

15

周五

09.00-15.30

 

 

 

 

 妇科医

 

13

周三

13.00-16.00

需要预约

 

 

 

泌尿科

15

周五  

 

需要预约

 

 

 

 

17

周日

 

需要预约

 

 

 

内科医生

 

15

周五

9.00-17.00

 

 

 

 

 

 

13

14

16

17

18

 

 

脏病专家   

周三

周四

周六

周日

周一

 

 

 

 

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

 

 

18日以后的工作表

 

 

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

内科医生

 

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

9.00-17.00

9.00-17.00

 

 

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

超声检查

 

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

09.00-15.30

09.00-16.30

 

 

113

114

116

118

120

121

 

 

 

周六

周日

周二

周四

周六

周日

 

脏病专家   

09.00-17.00

09.00-17.00

08.00-18.00

08.00-18.00

09.00-17.00

09.00-17.00

 

 

 

127

128

130

 

 

 

 

 

周六

周日

周二

 

 

 

 

 

 

09.00-17.00

09.00-17.00

08.00-18.00

 

 

 

 

 

 

110

112

114

117

119

121

124

 

 

周三

周五

周日

周三

周五

周日

周三

泌尿科

15.00-18.00

10.00-13.00

15.00-18.00

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-17.00

15.00-18.00

 

 

126

128

131

 

 

 

 

 

 

周五

周日

周三

 

 

 

 

 

 

10.00-13.00

09.00-17.00

15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

19

111

113

115

118

120

123

 

 

周二

周四

周六

周一

周四

周六

周二

 妇科医

 

15.00-18.00

15.00-18.00

09.00-15.30

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-15.30

15.00-18.00

 

 

125

127

129

 

 

 

 

 

 

周四

周六

周一

 

 

 

 

 

15.00-18.00

09.00-15.30

15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

Phòng khám ''TELEMED EXPRESS''

Số điện thoại đăng khám bệnh 8 (495) 150-90-10

info@telemed-express.ru

Lịch làm việc bác Tháng 1/ 2018

Lịch làm việc từ ngày 3 đến 8 tháng 1

Bác siêu âm

5 tg 1

Thứ sáu

09.00-15.30

 

Bác nội khoa

3 tg 1

Thứ

13.00-16.00

đăng trước

Bác tiết niệu

5 tg 1

Thứ sáu

 

đăng trước

 

 

7 tg 1

Chủ Nhật

 

đăng trước

Bác nội khoa

 

5 tg 1

Thứ sáu

9.00-17.00

 

 

 

 

Bác tim mạch

3 tg 1

4 tg 1

6 tg 1

7 tg 1

8 tg 1

 

 

nội khoa

Thứ

Thứ năm

Thứ bảy

Chủ Nhật

Thứ hai

 

 

 

 

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

 

 

Lịch làm việc tháng 1

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ Nhật

Bác nội khoa

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

09.00-17.00

09.00-17.00

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ Nhật

Bác siêu âm

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

09.00-15.30

09.00-16.30

 

 

13 tg 1

14 tg 1

16 tg 1

18 tg 1

20 tg 1

21 tg 1

 

 

Thứ bảy

Chủ Nhật

Thứ ba

Thứ năm

Thứ bảy

Chủ Nhật

 

Bác tim mạch

09.00-17.00

09.00-17.00

08.00-18.00

08.00-18.00

09.00-17.00

09.00-17.00

 

nội khoa

27 tg 1

28 tg 1

30 tg 1

 

 

Thứ bảy

Chủ Nhật

Thứ ba

 

 

09.00-17.00

09.00-17.00

08.00-18.00

 

 

 

10 tg 1

12 tg 1

14 tg 1

17 tg 1

19 tg 1

21 tg 1

24 tg 1

 

Thứ

Thứ sáu

Chủ Nhật

Thứ

Thứ sáu

Chủ Nhật

Thứ

Bác tiết niệu

15.00-18.00

10.00-13.00

15.00-17.00

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-17.00

15.00-18.00

 

24 tg 1

26 tg 1

28 tg 1

31 tg 1

 

 

 

 

Thứ

Thứ sáu

Chủ Nhật

Thứ

 

 

 

 

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-17.00

15.00-18.00

 

 

 

 

9 tg 1

11 tg 1

13 tg 1

15 tg 1

18 tg 1

20 tg 1

23 tg 1

 

Thứ ba

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ ba

Bác nội khoa

15.00-18.00

15.00-18.00

09.00-15.30

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-15.30

15.00-18.00

 

25 tg 1

27 tg 1

29 tg 1

 

 

 

 

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ hai

 

 

 

 

 

15.00-18.00

09.00-15.30

15.00-18.00

 

 

 

 

 


Возврат к списку