Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
AA
Войти
  • Направления и врачи
  • Расписание приема на текущий месяц
  • Для граждан Китая (China) и Вьетнама (Vietnam)10193871-3d-icon-bubbles-speech-china-vs-vietnam-flag.jpg

ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ

сентябрь  2018

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Анализы крови, мочи

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

 

09.00 - 17.00

Внутривенные, внутримышечные инъекции (в т.ч. капельницы)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Функциональные исследования (дерматоскопия, ЭКГ, антропометрия, спирография, отоскопия)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

УЗИ

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Терапевт*

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Кардиолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 сентября

 

20 сентября

 

 

23 сентября

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

 

25 сентября

 

27 сентября

 

 

30 сентября

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

Уролог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября

 

21 сентября

 

23 сентября

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-15.00

 

 

26 сентября

 

28 сентября

 

30 сентября

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-16.00

Гинеколог

 

 

 

 

 

 

2 сентября

 

 

 

 

 

 

09.00-17.00

 

4 сентября

 

 

7 сентября

 

9 сентября

 

13.30-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

11 сентября

 

 

14 сентября

 

16 сентября

 

15.00-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

18 сентября

 

 

 

 

 

 

15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные (удаленные) он-лайн консультации профильными врачами больниц г. Москвы

ежедневно, по предварительной записи

*

Терапевт - диагностика и лечение направлений:

гастроэнтерология (желудочно-кишечный тракт), пульмонология (лёгкие), гепатология  (печень), нефрология  (почки),

кардиология (сердечно-сосудистая система), гематология  (кровь и кроветворные органы), ревматология (соединительные ткани),

инфекционные заболевания, эндокринология (гормональная система), гериатрия  (терапия пожилых пациентов).

 

医师工作时间表

九月2018.

 

 

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

血液和尿液化验

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

 

09.00 - 17.00

肌内注射,静脉注射(点滴

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

体检 (皮肤黑子检测, 心电图,人体测定, 耳镜检查, 呼吸描记法)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

超声检查

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

内科医生*

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

心脏病专家  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

918

 

920

 

 

923

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

 

925

 

927

 

 

930

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

泌尿科专家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919

 

921

 

923

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-15.00

 

 

926

 

928

 

930

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-16.00

妇科医生

 

 

 

 

 

 

902

 

 

 

 

 

 

09.00-17.00

 

904

 

 

907

 

909

 

13.30-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

911

 

 

914

 

916

 

15.00-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

918

 

 

 

 

 

 

15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在线咨询莫斯科医院专业医生

每天,需要预约

内科医生诊断与治疗以下疾病:

*

胃肠病学(胃肠道),肺病学(肺病),肝脏病学(肝脏病),肾脏病学(肾脏病)

心脏病学(心血管系统),血液学(血液和血液形成器官),风湿病学(结缔组织),

传染病,内分泌学(内分泌系统),老年病学

 

Lịch làm việc

Tháng 9

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ Nhật

Xét nghiệm máu và nước tiểu

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

 

09.00 - 17.00

Tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch (truyền nước)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Dịch vụ khác ( điện tâm đồ, đo huyết áp v.v.)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ nội khoa*

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ siêu âm

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ tim mạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 tg 9

 

20 tg 9

 

 

23 tg 9

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

 

25 tg 9

 

27 tg 9

 

 

30 tg 9

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00 - 17.00

Bác sĩ tiết niệu / nam khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 tg 9

 

21 tg 9

 

23 tg 9

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-15.00

 

 

26 tg 9

 

28 tg 9

 

30 tg 9

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-16.00

Bác sĩ phụ khoa

 

 

 

 

 

 

2 tg 9

 

 

 

 

 

 

09.00-17.00

 

4 tg 9

 

 

7 tg 9

 

9 tg 9

 

13.30-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

11 tg 9

 

 

14 tg 9

 

16 tg 9

 

15.00-18.00

 

 

15.00-18.00

 

09.00-17.00

 

18 tg 9

 

 

 

 

 

 

15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn (online) của các chuyên gia hàng đầu của Moscow.

Hàng ngày (đặt hẹn khám bệnh)

*

Bác sĩ nội khoa - chẩn đoán và điều trị các bệnh: bệnh lý về hệ tiêu hóa, phổi, gan học, thận,

nội tiết (hệ thống nội tiết), hệ tim mạch, huyết học, bệnh khớp, bệnh mô, bệnh truyền nhiễm, 

điều trị bệnh nhân cao tuổi.